ช่องทางและข้อแนะนำการส่งเคลมสินค้า


1. ฝากส่งสินค้าเคลมผ่านร้านค้าที่ซื้อสินค้า

โดยปรกติแล้วร้านค้าปลีกทุกร้าน จะมีบริการรับเคลมสินค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าไป โดยลักษณะการรับเคลมจะเป็นการรับเพื่อฝากส่งไปให้กับทางศูนย์ของผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อนั้น ๆ อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้แต่ละร้าน อาจจะมีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าก่อนรับสินค้าไว้เคลม เช่น การตรวจเช็คสติ๊กเกอร์รับประกันของร้านที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้า หรือ ตรวจเช็คหมายเลข Serial Number ที่ตัวสินค้า หรือขอใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น แนะนำให้คุณลูกค้าสอบถามเงื่อนไขการรับเคลมจากร้านค้าที่ซื้อให้เข้าใจก่อน

ข้อดี : ลดความยุ่งยากในการแพ็คสินค้าเพื่อส่งทางขนส่ง หรือทางไปรษณีย์ EMS โดยร้านจะเป็นตัวแทนจัดส่งให้ และบางร้านที่มีหลายสาขา ก็สามารถฝากเคลมสินค้ากับสาขาที่อยู่ใกล้ได้ ช่วยให้คุณลูกค้าสะดวกในการเคลม ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อเคลมกับสาขาที่ซื้อมาตอนแรก

ข้อเสีย : อาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลมสินค้านานกว่าส่งเคลมตรงกับทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาของแต่ละร้านอาจจะช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระบบและขั้นตอนการเคลมสินค้าของร้านนั้น ๆ และไม่สามารถเคลมกับร้านอื่นที่ไม่ได้ซื้อสินค้ามาตอนแรก ถึงแม้จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด เหมือนกันก็ตาม

หมายเหตุ : กรณีที่คุณลูกค้าจำชื่อร้านที่ซื้อไม่ได้, ร้านปิดตัวไป, ร้านย้ายสาขาไปอยู่พื้นที่อื่น หรือร้านไม่รับเคลมสินค้า แต่สินค้ามีสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ หรืออีกปัจจัยคือ คุณลูกค้าต้องการความรวดเร็วในการเคลมสินค้า ก็สามารถเลือกวิธีการส่งเคลมสินค้าตรงกับทาง บริษัทฯ ได้ โดยมีช่องทางในการส่ง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

2. เดินทางเข้ามาเคลมตรงกับทาง บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด


สำหรับคุณลูกค้าที่สามารถเดิมทางมาเคลมสินค้าที่บริษัทฯ ได้ การเดินทางเข้ามาเคลมตรงกับทาง บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ เป็นช่องทางการเคลมที่ใช้เวลาในการเคลมสินค้าเร็วที่สุด โดยหลังจากที่คุณลูกค้าเข้ามาเคลมสินค้าแล้ว ก็รอขั้นตอนในการรับและเคลมสินค้าไม่นานครับ จากนั้นก็จะได้รับสินค้ากลับไปใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องทิ้งสินค้าไว้

map plenty

3. ส่งสินค้าเคลมผ่านไปรษณีย์ EMS หรือผ่านขนส่งอื่น


สำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง วิธีนี้จะเป็นการเคลมที่ใช้เวลาในการเคลมเร็วรองลงมาจากการเข้ามาเคลมตรงกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับขนส่งที่ใช้บริการด้วย เพราะถ้าทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าเคลมจากคุณลูกค้าเร็ว ก็จะสามารถเคลมสินค้าและส่งกลับให้คุณลูกค้าได้เร็วเช่นกัน

ข้อดี : การส่งเคลมตรงกับบริษัทฯ เป็นช่องทางการเคลมสินค้าที่เร็วที่สุด ทั้งนี้ คุณลูกค้ายังสามารถพูดคุยปัญหาโดยตรงกับทางแผนกเคลม เพื่ออธิบายและให้ข้อมูลอาการเสียของสินค้าได้ละเอียดชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้แผนกเคลมสามารถวิเคราะห์อาการและสาเหตุของปัญหาได้ตรงจุด เวลาส่งสินค้าเคลมกลับคืน และสำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งกลับ พร้อมกับส่งสินค้าคืนตามประเภทของขนส่งที่คุณลูกค้าส่งสินค้าเคลมมาครั้งแรก

ข้อเสีย : การส่งสินค้าเคลมผ่านไปรษณีย์ EMS หรือผ่านขนส่งนั้น คุณลูกค้าต้องมีขั้นตอนเพิ่มในส่วนของการแพ็คสินค้าก่อนส่ง, ต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้ามาที่บริษัทฯ และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ อาทิ กล่องบรรจุภัณฑ์, บับเบิ้ล หรือวัสดุกันกระแทก เป็นต้น

ข้อแนะนำในการจัดส่งสินค้าเคลมผ่านไปรษณีย์  EMS หรือผ่านขนส่งอื่น

3.1. คุณลูกค้าทำการเตรียมกล่องและแพ็คอุปกรณ์ที่เสียตามขั้นตอนและเงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่ง

RMA 4 Step

แนะนำให้คุณลูกค้าจ่าหน้าที่อยู่บนกล่อง หรือซองพัสดุตามรายละเอียดดังรูปเพื่อความถูกต้อง

Packing RMA Address

3.2. เลือกส่งเฉพาะอุปกรณ์ที่เสียจริงเท่านั้น อุปกรณ์ชิ้นไหนที่ไม่ได้เสีย คุณลูกค้าก็ไม่ต้องส่งมาพร้อมกับสินค้าเคลมก็ได้ จะได้ประหยัดค่าส่งและป้องกันการสูญหาย ยกตัวอย่างเช่น กล่องสินค้า, สาย LAN, คู่มือ, แผ่น CD-Rom, Power Adapter และเสาอากาศ หรือ Antenna เป็นต้น

RMA banner 1

หมายเหตุ : กรณีที่อุปกรณ์เสียอาการไฟไม่เข้า รบกวนส่ง Power Adapter มาเคลมพร้อมกับตัวเครื่อง และกรณีที่สัญญาณ WiFi มีปัญหาอ่อนผิดปรกติ รบกวนส่งเสาอากาศ (Antenna) มาพร้อมกับตัวเครื่องด้วยครับ

กรณีที่คุณลูกค้ามีข้อสงสัยนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น รบวนคุณลูกค้าติดต่อแผนกเคลมโดยตรงที่เบอร์ 02-312-2345 หรือ 02-312-3641 – 5 ต่อ 201 หรือ 202 หรือกด 0 ติดต่อ Operator หรืออีเมล์สอบถามมาที่ service@plentycomputer.com

"บริษัท เพล็นตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด ยินดีให้บริการ"